Sprawozdanie finansowe po III kw. 2015 roku

Udostępniamy Sprawozdanie finansowe Zarządu miejskiej spółki Nowe Miasto sp. z o.o. po III kwartałach 2015 roku. Mimo, że Zarząd spółki odmówił udostępnienia stowarzyszeniu Grupa Działamy sprawozdań finansowych udało się nam znaleźć część dokumentów w BIP-ie Urzędu Miasta Żory. Spółka Nowe miasto powstała w sierpniu 2009 roku.

Roczna strata miejskiej spółki po 9 miesiącach 2015 roku wyniosła 2 mln 482 tys. zł: