Dokumenty finansowe PWiK Żory za 2018 rok

Sprawdź na co idzie pobierana od mieszkańców miasta opłata za wodę i kanalizację. Prezentujemy dokumentację finansową PWiK Żory za 2018 rok. Prezentujemy uchwały Rady Nadzorczej PWiK Żory z lat 2017-2018. Ujawniamy także ewidencję wszystkich umów zawartych przez miejskiej wodociągi z podmiotami zewnętrznymi i osobami fizycznymi. Przedstawiamy także pełny stan zadłużenia żorskich wodociągów i zestawienie umów kredytowych.

Dokumenty te uzyskaliśmy w ramach prowadzonego projektu „Jawne Żory – monitoring obywatelski”.

REJESTR UMÓW PWIK ŻORY 2017-2018

UCHWAŁY ZARZĄDU SPÓŁKI W SPRAWIE DAROWIZN

UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ PWiK ŻORY

INFORMACJA O ZADŁUŻENIU SPÓŁKI W 2018 ROKU

CAŁOŚĆ DOKUMENTY FINANSOWE PWiK ŻORY I SPRAWOZDAŃ SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU PWiK ŻORY W 2018 ROKU

BILANS ORAZ RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

NOTY DO SPRAWOZDANIA

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW

DECYZJA ZARZĄDU PWiK ŻORY ODMAWIAJĄCA UDOSTĘPNIENIA CZĘŚCI DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH