Prezesi spółek miejskich zarabiają krocie na stratach

Urząd Miasta opublikował oświadczenia majątkowe prezesów żorskich spółek komunalnych. Dowiadujemy się z nich, ile zarobili w 2018 roku zarządcy mienia komunalnego w spółkach. Można z oświadczeń wysnuć jeden wniosek: czy się zarabia, czy się traci, 200 tysięcy się wypłaci. Największe straty w 2018 roku przyniosła spółka „Nowe Miasto” – ponad 5,5 mln zł. Łącznie od… więcej Prezesi spółek miejskich zarabiają krocie na stratach

Zadłużenie spółek miejskich dorównuje zadłużeniu Miasta Żory, a straty idą w dziesiątki milionów złotych

Łączne zadłużenie wszystkich żorskich spółek komunalnych przekroczyło 139 mln zł. Z kolei ich skumulowana, niepokryta strata z wcześniejszych lat to 24,6 mln zł. To tyle, ile wyniosłyby koszty budowy nowoczesnego kompleksu basenów w Żorach-Roju. Sprawdź, jak Twoim mieniem gospodaruje prezydent Waldemar Socha.

Jak prezydent Socha z prezesem miejskiej spółki żorskich radnych „wykiwali”

Miała być cudna, nowa hala koncertowo-bankietowa, a w niej miały być koncerty, niespotykane atrakcje, piękne spektakle, restauracja, sala szkoleniowa, atrakcje dla dzieci. Wszystko na 1300 m.kw. niedokończonej konstrukcji rollercoastera w Miasteczku Westernowym. Taką wizję nowej inwestycji roztoczył przed żorskimi radnymi we wrześniu 2017 roku prezes spółki komunalnej, Arkadiusz Tomaszewski, by otrzymać od Rady Miasta gwarancje… więcej Jak prezydent Socha z prezesem miejskiej spółki żorskich radnych „wykiwali”

Zarząd Nowego Miasta znów stanie przed sądem za odmowę udostępnienia informacji

Zarząd miejskiej spółki Nowe Miasto (Miasteczko Westernowe, Aquarion, Muzeum Ognia, karuzela Żorzanka) w sprawozdaniu za 2017 rok tłumaczy trudną sytuację finansową tym, że „istotnym obciążeniem są koszty odsetek od zadłużenia finansowego oraz wzrost kosztów usług obcych”. Być może to skutek nie stosowania przez spółkę komunalną przetargów przy zamawianiu dostaw, usług i robót budowlanych. Miejska spółka nie… więcej Zarząd Nowego Miasta znów stanie przed sądem za odmowę udostępnienia informacji

Ponad 20 mln zł strat miejskiej spółki Nowe Miasto w cztery lata!

Żorska spółka należąca w całości do Gminy Miejskiej Żory zamknęła rok 2017 stratą w wysokości 4,659 mln zł! Łącznie od 2014 roku straty tej spółki komunalnej wynoszą już ponad 20,4 mln zł! Nie pomogła Nowemu Miastu nawet sprzedaż działki w centrum miasta wraz z budynkiem i wyposażeniem dawnego Hotelu Żory za 7,5 mln zł. Sprawę… więcej Ponad 20 mln zł strat miejskiej spółki Nowe Miasto w cztery lata!

Prosimy! Podpisz petycję w sprawę opłat za deszczówkę! UświadomiMY prezydenta Żor, iż ta sprawy budzi wątpliwości mieszkańców

„Nie jest to więc nowy obowiązek [opłata za deszczówkę – przyp. GD] nakładany na mieszkańców tylko opłata, która od wielu lat jest w Gminie Żory pobierana, nie budząc wątpliwości u odbiorców usług” – tak stwierdził prezydent Żor, Waldemar Socha odpisując na nasz wniosek o przeprowadzenie konsultacji z Żorzankami i Żorzanami w sprawie wprowadzenia opłaty za… więcej Prosimy! Podpisz petycję w sprawę opłat za deszczówkę! UświadomiMY prezydenta Żor, iż ta sprawy budzi wątpliwości mieszkańców

Zawnioskowaliśmy do Rady Miasta o kontrolę działalności prezydenta Żor odnoście spółek komunalnych

Żorscy radni na sesji 24 maja tego roku rozpatrzą wniosek stowarzyszenia Grupa Działamy o przeprowadzenie kontroli działań prezydenta miasta, Waldemara Sochy w zakresie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad miejskimi spółkami oraz prawidłowości powoływania członków Rad Nadzorczych spółek komunalnych. Zdecydowaliśmy się zawnioskować o przeprowadzenie kontroli, po tym, jak odkryliśmy i ujawniliśmy sprzedaż w 2017 roku części ZTK… więcej Zawnioskowaliśmy do Rady Miasta o kontrolę działalności prezydenta Żor odnoście spółek komunalnych

Miejska spółka ZTK potajemnie sprzedaje Komunalny Dom Pogrzebowy

Po zeszłorocznej, nagłej i burzliwej sprzedaży części Zakładów Techniki Komunalnej zajmujących się odpadami komunalnymi i utrzymaniem miejskiej infrastruktury, w tym roku zarząd tej miejskiej spółki wraz z prezydentem Żor postanowili sprzedać Zakład Pogrzebowy. Cena wywoławcza to 1,1 mln zł. Najbardziej niepokojąca jest procedura przetargu- całkowicie utajniona! Międzynarodowe organizacje antykorupcyjne takie utajnienie uznają za korupcjogenne. Zakład… więcej Miejska spółka ZTK potajemnie sprzedaje Komunalny Dom Pogrzebowy

Udostępniamy wyniki finansowe spółek komunalnych po III kw. 2017 roku

Czekając na pełne dane raportów finansowych żorskich spółek miejskich za cały 2017 rok udało się nam odnaleźć w BIP Gminy Miejskiej Żory cząstkowe wyniki finansowe spółek za trzy kwartały zeszłego roku. Informacje te żorskie władze ujawniły w ramach przetargu na 10-letni kredyt w celu spłaty części długu miasta. Władze Żor same by tego nie ujawniły,… więcej Udostępniamy wyniki finansowe spółek komunalnych po III kw. 2017 roku

Wygraliśmy w sądzie z miejską spółką Nowe Miasto sprawę o dostęp do informacji o jej finansach i zadłużeniu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uchylił decyzję Zarządu Nowego Miasta, odmawiającą udostępnienia nam informacji publicznej dotyczącej działalności, finansów i zadłużenia tej żorskiej spółki komunalnej. Orzeczenie sądu zapadło po wniesieniu przez stowarzyszenie Grupa Działamy skargi na Zarząd Nowego Miasta. Tym samym WSA w Gliwicach potwierdził konstytucyjne prawo mieszkańców Żor do wiedzy o tym, jak Zarządy i… więcej Wygraliśmy w sądzie z miejską spółką Nowe Miasto sprawę o dostęp do informacji o jej finansach i zadłużeniu