Ziemia w Kleszczowie poważnie skażona. Upubliczniamy wyniki badań

Teren formalnie należący do spółki ZO Eurobau powiązanej z znanym żorskim przedsiębiorcą Zdzisławem O. jest poważnie skażony. Oznacza to, że wywiezienie toksycznych substancji nie rozwiązuje problemu. Niebezpieczne związki w ziemi i w wodzie nadal zagrażają życiu mieszkańców Kleszczowa i Rudziczki. Potrzebna jest natychmiastowa rekultywacja terenów.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził w marcu 2019 roku na posesjach przy ul. Sosnowej 23 w Żorach badania gleby. Wyniki są zatrważające. Jak stwierdzili inspektorzy WIOŚ Katowice:

Wyniki przeprowadzonych przez WIOŚ badań gleby wykazały przekroczenia dopuszczalnych zawartości w glebie: Antracenu, Chryzenu, Benzo(a)antracenu, Benzo(a)pirenu, Benzo(b)fluorantenu, Benzo(k)fluorantenu, Indeno(l,2,3-c,d)pirenu, Etylobenzenu, Ksylenów (o+m+p), Styrenu, Sumy węglowodorów C6-C12 Sumy węglowodorów C12-C35.

Większość powyższych substancji to bardzo groźne dla zdrowia i życia ludzi Wielopierścieniowe Węglowodory Aromatyczne (WWA). Wdychanie ich lub zażywanie np. poprzez skażoną wodę powoduje groźne objawy. Do krótkoterminowych objawów zaliczyć można podrażnienie oczu, nudności, wymioty oraz biegunkę. Istnieją również objawy długoterminowe : zaćmy, uszkodzenie nerek, wątroby oraz  żółtaczka. W dłuższym czasie WWA powodują choroby nowotworowe: płuc i narządów wewnętrznych.

Etylobenzen to także bardzo niebezpieczna substancja. Zatrucie nią powoduje nieodwracalne uszkodzenia nerek i wątroby.

Ksylen działa toksycznie na człowieka: substancja szkodliwa, drażniąca, działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.

Styreny z kolei działają przede wszystkim depresyjnie na układ nerwowy ośrodkowy i obwodowy. W organizmie człowieka działają depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy oraz drażniąco na błony śluzowe. Zatrucie nim prowadzić do marskości wątroby. Opary styrenu w małych stężeniach mogą wywołać łzawienie oczu i metaliczny smak w ustach,  ból i zaczerwienienie spojówek, a w większych – kaszel, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, osłabienie, bóle głowy, zmęczenie, nerwowość, a także porażenie górnych dróg oddechowych i zaburzenia widzenia. Styren został sklasyfikowany przez Międzynarodowa Agencje Do Walki z Rakiem, jako substancja potencjalnie rakotwórcza (klasa rakotwórczości B2).

Wywiezienie 700 tys. litrów niebezpiecznych, toksycznych substancji nie rozwiązuje problemu, bowiem skażenie ziemi powoduje skażenie wód, a całościowo naraża mieszkańców Kleszczowa i Rudziczki na wchłanianie trujących związków chemicznych. To realne zagrożenie ich życia. Potrzebna jest niezwłocznie rekultywacja skażonych terenów, o której władze miasta i spółki ZO Eurobau w ogóle nie wspominają w swych komunikatach. Nie można czekać, aż wywiezione zostaną odpady, bowiem skażenie dotyczy terenów, na których toksyczne odpady nie są składowane. Władze Żor w ogóle nie zajmują się sprawą zmuszenia spółki powiązanej ze Zdzisławem O. to rekultywacji skażonej ziemi.

Poniżej udostępniamy dokumentację WIOŚ Katowice i wyniki badań gleby:

WIOS_Sosnowa

WIOŚ_badania_Sosnowa

4 thoughts on “Ziemia w Kleszczowie poważnie skażona. Upubliczniamy wyniki badań

  1. I to były próbki z końca lutego.. Teraz mamy czerwiec i fale upałów. Boże co my wdychamy… Dlaczego my musimy płacić swoim zdrowiem za czyjeś mahloje. Dzienne bóle głowy, nudności a władze Żor nic z tym nie robią..

  2. A co ze śmietnikiem przy lesie gdzie był pożar w listopadzie? Widzę że już wszyscy o tym zapomnieli, a to równie poważny problem co chemikalia na Sosnowej. Leżą tam tysiące ton odpadów którymi nikt sie nie interesuje, jestem ciekaw jaka tam jest gleba.

  3. Jako mieszkańcy powinniśmy wspólnymi siłami zmusić władze Żor do podjęcia konkretnych działań zarówno przy ul. Sosnowej, jak i przy skladowisku śmieci pod lasem. Jeśli dalej nikt nie zacznie temu przeciwdziałać trzeba będzie zrobić protest przed Urzędem Miasta, a myślę, że wielu z nas będzie chętnych. Może i wtedy telewizja się zainteresuje… Naprawdę brak słów na to, że nikt z tym nic nie robi, a beczki z chemią tak jak były tak dalej są w tym samym miejscu i przeciekają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *