Prezesi spółek miejskich zarabiają krocie na stratach

Urząd Miasta opublikował oświadczenia majątkowe prezesów żorskich spółek komunalnych. Dowiadujemy się z nich, ile zarobili w 2018 roku zarządcy mienia komunalnego w spółkach. Można z oświadczeń wysnuć jeden wniosek: czy się zarabia, czy się traci, 200 tysięcy się wypłaci.

Największe straty w 2018 roku przyniosła spółka „Nowe Miasto” – ponad 5,5 mln zł. Łącznie od 2014 roku straty tej miejskiej spółki sięgnęły ponad 26 mln zł. Prezes Arkadiusz Tomaszewski, który od 2014 roku prezesuje tej spółce na straty swoich zarobków nie musi narzekać. W 2018 roku jego wynagrodzenie za zarządzanie spółką Nowe Miasto wyniosło 221 901,68 zł brutto. Wystąpiliśmy w zeszłym roku do spółki Nowe Miasto o udostępnienie umowy na zarządzanie podpisanej z Arkadiuszem Tomaszewskim, ale spółka odmówiła uznając ją za tajemnicę przedsiębiorstwa. Zaskarżyliśmy tą decyzję do sądu i wygraliśmy. WSA w Gliwicach uchylił odmowną decyzję Nowego Miasta. Prezes Tomaszewski jednak jest tak zdeterminowany w zatajaniu przed Żorzankami i Żorzanami swojej umowy na zarządzaniem mieniem komunalnym, że wniósł do NSA w Warszawie kasację od korzystnego dla mieszkańców wyroku. Czekamy na orzeczenie NSA.

Spółką przynoszącą kolejne straty jest żorski MZOZ, czyli Szpital Miejski wraz z przychodnią. W 2018 roku strata wyniosła ponad 3,5 mln zł. Prezeska miejskiego MZOZ-u, p. Katarzyna Siemieniec nie musi narzekać na straty w swoich dochodach. W zeszłym roku zarobiła 193 815,59 zł na zarządzaniu spółką i 42 001,68 zł na umowie o pracę z miejską spółką. Łącznie jej zarobki wyniosły 235 817,27 zł brutto. To największe zarobki wśród prezesów żorskich spółek komunalnych. Przy okazji wykryliśmy pewną niezgodność ze sprawozdaniem finansowym MZOZ-u za 2018 roku, w którym prezes tej spółki podała, iż wynagrodzenia Zarządu wyniosło w zeszłym roku 195 760,00 zł. 

„Papierowy” zysk w wysokości 1,755 mln zł przyniosła za zeszły rok inna spółka miejska – ZTK. Zysk pojawił się na papierze, a jest związany z zakończeniem działalności zbierania odpadów komunalnych i utrzymania infrastruktury miejskiej oraz rozliczeniem w 2018 roku transakcji sprzedaży tej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa. Na samej, podstawowej działalności (sprzedaży towarów i usług) spółka zanotowała stratę 499,4 tys. zł. Dlatego też Zarząd spółki w sprawozdaniu finansowym stwierdził, iż ZTK w 2019 roku będzie trwale nierentowna. Powodem jest opóźnienie w budowie bloków czynszowych na os. Pawlikowskiego i przez to opóźnienie w przychodach z dzierżawy wybudowanych mieszkań, a spółka musi spłacać coraz więcej odsetek od wyemitowanych obligacji. Prezes spółki, Olgierd Zaraś, mimo już 2-letniego opóźnienia w budowie, zejścia dwóch firm z budowy nie musi narzekać na zarobki. W zeszłym roku za zarządzanie miejską spółką ZTK zainkasował 202 540,93 zł brutto. W przypadku ZTK i prezesa Zarasia też wykryliśmy rozbieżności ze sprawozdaniem finansowym spółki za zeszły rok, bowiem w nim spółka podaje, iż Zarządowi (jednoosobowemu) wypłaciła 189 563,64 zł, a należne wynagrodzenie wyniosło 204 976,87 zł. Prezes ZTK ujawnił za to swoją umowę na zarządzanie spółką, którą opublikowaliśmy w na stronie:

DOKUMENTY I UCHWAŁY WŁADZ SPÓŁKI ZTK

Prawdziwie zyskowną spółką jest PWiK Żory. W zeszłym roku miejskie wodociągi osiągnęły zysk w wysokości 1,5 mln zł. Widać, że trzymiesięczna przerwa w pobieraniu opłaty za deszczówkę nie spowodowała wymiernych strat w działalności wodociągów. Prezes zarządu PWiK Żory, Michał Pieczonka też nie musi narzekać na słabe zarobki. W 2018 roku jego dochody wyniosły 233 758,43 zł. Wiceprezes zarządu wodociągów, Krzysztof Nitoń zarobił w zeszłym roku 188 446,83 zł. 

Najmniejsze zarobki wśród prezesów spółek miejskich miał Jerzy Banach, prezes Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości SA. Miasto Żory ma w tej spółce 53% akcji, zatem jest większościowym akcjonariuszem, wśród wszystkich 24 akcjonariuszy. Prezes ARP SA w zeszłym roku zarobił 134 164,59 zł. Tak podaje sprawozdanie finansowe spółki za 2018 rok. 

Jak widać wynagrodzenie prezesów żorskich spółek komunalnych nie zależy od zysków, strat, wielkości zarządzanego majątku, wskaźników operacyjnych itp. danych. Zależy od zupełnie innych czynników. To Rady Nadzorcze ustalą tzw. cele zarządcze na każdy rok i wagę danego celu w całości wynagrodzenia za zarządzanie. To od osiągnięcia tych celów zależy wypłacone wynagrodzenie. Spółki ZTK i PWiK Żory przekazały nam uchwały Rad Nadzorczych ustalające takie cele zarządcze i można się z nimi zapoznać w podmenu danej spółki na naszym portalu. Prezes spółki Nowe Miasto odmówił mieszkańcom Żor udostępnienia nawet tych uchwał Rady Nadzorczej. Sąd uchyli tę decyzję odmowną, jednak prezes Tomaszewski nie tylko jest partaczem, jeśli chodzi o gospodarowanie miejskim majątkiem, ale także tajniakiem, który nie ustępuje w ukrywaniu jawnych informacji, dlatego spółka wniosła kasację do NSA w Warszawie. Za to prezydent miasta ujawnił uchwały Rady Nadzorczej w tej sprawie. Można się z nimi zapoznać w BIP-ie Gminy Miejskiej Żory: http://www.bip.zory.pl/?c=17533

Żorzanki i Żorzanie też mogą ocenić, czy stawiane przed prezesami spółek miejskich cele rzeczywiście odpowiadają potrzebom spółek i mieszkańców, czy też mają na celu zapewnienie wysokiego wynagrodzenia prezesom. 

Oświadczenia majątkowe prezesów spółek miejskich dostępne są w BIP-ie Gminy Miejskiej Żory pod adresem:

http://www.bip.zory.pl/?c=19949

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *