Dokumenty dotyczące toksycznych odpadów przy ul. Sosnowej 23 w Żorach

W związku z przekazywaniem przez prezydenta Żor, Waldemara Sochę podczas spotkań z mieszkańcami Żor i Suszca, informacji jakoby nie posiadał wiedzy, iż odpady i substancje nielegalnie składowane przy ul. Sosnowej 23 w dzielnicy Kleszczów są niebezpieczne i zagrażają życiu i zdrowiu ludzi publikujemy dokumenty podpisane przez prezydenta Waldemara Sochę oraz te, które prezydent otrzymał od innych organów i instytucji.

Mieszkańcy Żor i Suszca dwukrotnie spotykali się w Urzędzie Miasta Żory z prezydentem Waldemarem Sochą. Z relacji mieszkańców z tych spotkań wiemy, iż prezydent Żor miał im zaprzeczać, jakoby miał informacje, iż toksyczne, niebezpieczne odpady z ul. Sosonowej w Kleszczowie są niebezpieczne oraz zagrażają życiu i zdrowiu mieszkańców. Tymczasem w maju tego roku Urząd Miasta udostępnił nam dokumenty posiadane przez prezydenta i przez niego wytworzone w sprawie toksycznych substancji z ul. Sosnowej. W dwóch dokumentach: piśmie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach i WIOŚ Katowice prezydent Socha stwierdza, że z uzyskanych przez niego informacji wynika, że odpady są niebezpieczne:

„[…]Z informacji pozyskanych z Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, prowadzącej postępowanie w przedmiotowej sprawie, wynika, że zgodnie z przeprowadzoną fizykochemiczną analizą bezpośrednią stwierdzono, ze w całości badane próbki odpadów charakteryzowały się obecnością substancji decydujących o tym, że odpad jest niebezpieczny.[…] Ponadto ze względu na obecność w nich substancji łatwopalnych, w przypadku pożaru składowiska, wydzielające się toksyczne gazy mogą bezpośrednio zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.[…]”

 – tak prezydent napisał do RDOŚ w Katowicach w piśmie z dnia 26 marca 2019 roku. To samo powtórzył w piśmie do WIOŚ Katowice z dnia 27 marca 2019 roku i jeszcze dopisał:

„[…]Podjęcie szybkich i skutecznych działań jest w tej sprawie niezbędne z uwagi na wysoce łatwopalny i wybuchowy charakter nagromadzonych odpadów, Następujący wzrost temperatury powietrza potęgował będzie ryzyko realnego zagrożenia d|a życia i zdrowia ludzi jak również dla środowiska naturalnego.[…]”

Prezentujemy też pismo Prokuratury Okręgowej w Gliwicach z dnia 21 marca 2019 roku adresowane do prezydenta Żor, w którym prokuratura stwierdza:

„[…] Konieczność taka wynika z faktu, iż zgodnie z opinią biegłego, zbadane substancje chemiczne muszą być przechowywane w zamkniętych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach o podłożu betonowym, z dala od skupisk ludzkich, ze względu na możliwość emisji toksycznych oparów do atmosfery. Pozostawione bez opieki mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia wielu ludzi. […]”

To ostanie zdanie prokuratura pogrubiła i podkreśliła. Tego samego dnia, poprzez pocztę elektroniczną prokuratura przesłała całą opinię biegłego. Publikujemy e-mail w tej sprawie, jaki otrzymał Wydział Inżynierii Środowiska.

Każdy mieszkaniec Żor i Suszca może na podstawie poniższych dokumentów wyrobić sobie opinię, czy prezydent przekazuje prawdziwe informacje o swoim stanie wiedzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *