Prezesi spółek miejskich zarabiają krocie na stratach

Urząd Miasta opublikował oświadczenia majątkowe prezesów żorskich spółek komunalnych. Dowiadujemy się z nich, ile zarobili w 2018 roku zarządcy mienia komunalnego w spółkach. Można z oświadczeń wysnuć jeden wniosek: czy się zarabia, czy się traci, 200 tysięcy się wypłaci. Największe straty w 2018 roku przyniosła spółka „Nowe Miasto” – ponad 5,5 mln zł. Łącznie od… więcej Prezesi spółek miejskich zarabiają krocie na stratach

Dokumenty dotyczące toksycznych odpadów przy ul. Sosnowej 23 w Żorach

W związku z przekazywaniem przez prezydenta Żor, Waldemara Sochę podczas spotkań z mieszkańcami Żor i Suszca, informacji jakoby nie posiadał wiedzy, iż odpady i substancje nielegalnie składowane przy ul. Sosnowej 23 w dzielnicy Kleszczów są niebezpieczne i zagrażają życiu i zdrowiu ludzi publikujemy dokumenty podpisane przez prezydenta Waldemara Sochę oraz te, które prezydent otrzymał od… więcej Dokumenty dotyczące toksycznych odpadów przy ul. Sosnowej 23 w Żorach

Propaganda zamiast rzetelnego raportu o stanie miasta. Prezydent Żor przemilcza niewygodne fakty

Po raz pierwszy w historii miasta miała się odbyć na sesji Rady Miasta Żory debata z udziałem mieszkańców Żor nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok. Niestety, zamiast raportu z działań prezydenta miasta, Waldemara Sochy w roku poprzednim mieszkańcy otrzymali jego broszurkę propagandową, a nie rzetelny, merytoryczny raport co się udało zrobić, czego władze… więcej Propaganda zamiast rzetelnego raportu o stanie miasta. Prezydent Żor przemilcza niewygodne fakty

Ziemia w Kleszczowie poważnie skażona. Upubliczniamy wyniki badań

Teren formalnie należący do spółki ZO Eurobau powiązanej z znanym żorskim przedsiębiorcą Zdzisławem O. jest poważnie skażony. Oznacza to, że wywiezienie toksycznych substancji nie rozwiązuje problemu. Niebezpieczne związki w ziemi i w wodzie nadal zagrażają życiu mieszkańców Kleszczowa i Rudziczki. Potrzebna jest natychmiastowa rekultywacja terenów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził w marcu 2019… więcej Ziemia w Kleszczowie poważnie skażona. Upubliczniamy wyniki badań

Setki tysięcy litrów trujących substancji w żorskiej dzielnicy Kleszczów zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców. Co na to władze Żor?

700 tys. litrów odpadów po produkcji farb i lakierów, osadów z klejów i szczeliw, oleje mineralne, oleje hydrauliczne i silnie toksyczne rozpuszczalniki. To wszystko w bezpośrednim sąsiedztwie domów mieszkalnych i gospodarstw rolnych. Substancje mogą przenikać do studni, wód gruntowych i skazić glebę. Pojemniki cały czas ulegają rozszczelnieniu. To bardzo realne, ogromne zagrożenie chemiczne i toksyczne… więcej Setki tysięcy litrów trujących substancji w żorskiej dzielnicy Kleszczów zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców. Co na to władze Żor?

Żorzanie przeciwko obecnemu stylowi sprawowania władzy w mieście

Po raz pierwszy w Żorach do urn, wybierać władze miasta poszła ponad połowa dorosłych Żorzanek i Żorzan. Zdecydowana większość z nich oddając głos stwierdziła, że lepszym prezydentem Żor, będzie ktoś inny, niż obecny prezydent Waldemar Socha. Do Rady Miasta Żorzanie, także w większości wybrali radnych spoza ekipa obecnego prezydenta. To porażka samego prezydenta Sochy, jak… więcej Żorzanie przeciwko obecnemu stylowi sprawowania władzy w mieście

Po wyborach będą wycinać… ponad sto drzew w Parku Cegielnia. Tak chce prezydent Waldemar Socha

Prawdziwa rzeź czeka drzewa w żorskim Parku Cegielnia. Pod topór ma pójść od 103 do 124 drzew. Mają ustąpić miejsca potężnej tężni solankowej o promieniu 20 metrów i wysokości 7 metrów. Trawniki też będą zlikwidowane. Ponad 2 tys. m. kw. zieleni w Parku będzie zalanych betonem lub wybrukowanych kostką. Właśnie prezydent Żor Waldemar Socha ogłosił… więcej Po wyborach będą wycinać… ponad sto drzew w Parku Cegielnia. Tak chce prezydent Waldemar Socha

Zadłużenie spółek miejskich dorównuje zadłużeniu Miasta Żory, a straty idą w dziesiątki milionów złotych

Łączne zadłużenie wszystkich żorskich spółek komunalnych przekroczyło 139 mln zł. Z kolei ich skumulowana, niepokryta strata z wcześniejszych lat to 24,6 mln zł. To tyle, ile wyniosłyby koszty budowy nowoczesnego kompleksu basenów w Żorach-Roju. Sprawdź, jak Twoim mieniem gospodaruje prezydent Waldemar Socha.

Chcesz założyć żłobek lub klub dziecięcy? W Żorach urzędnicy ściągną z Ciebie aż 1 tys. zł za wpis do gminnego rejestru

Prezydent Żor, Waldemar Socha zaproponował radnym uchwalenie najwyższej możliwej opłaty za dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 1 tys. złotych. Projekt stosownej uchwały poddał konsultacjom z organizacjami społecznymi. Stowarzyszenie Grupa Działamy kategorycznie przeciwstawiła się uchwaleniu tak wysokiej opłaty i zaproponowała ustanowienie jej w wysokości 1 zł.  Projektem uchwały ustalającej opłatę za wpis… więcej Chcesz założyć żłobek lub klub dziecięcy? W Żorach urzędnicy ściągną z Ciebie aż 1 tys. zł za wpis do gminnego rejestru

Prezydent Socha zniszczył rejestr umów za 2011 rok

Władze Żor zniszczyły rejestr wszystkich umów zawartych w 2011 roku przez Gminę Miejską Żory! Tym samym uległ nieodwracalnej utracie spis wszystkich, nawet najdrobniejszych wydatków z budżetu miasta poniesionych w 2011 roku. Choć prezydent Żor, Waldemar Socha miał prawo do zniszczenie tych dokumentów zastanawia fakt, tak szybkiego „zmielenia” dokumentów i braku kopii cyfrowej, tak ważnej także… więcej Prezydent Socha zniszczył rejestr umów za 2011 rok